Hoạt động khảo sát DDCI 2021 của Hải Phòng được tiến hành trên toàn thành phố với các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, bắt đầu từ 15/11/2021 và dự kiến kết thúc vào 30/12/2021. Kết quả DDCI 2021 nhằm đánh giá chất lượng điều hành, quản lý kinh tế của các Sở, ban, ngành và các cơ quan chính quyền cấp quận/huyện. Mong nhận được sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thành phố trong quá trình điều tra khảo sát. Chi tiết xin liên hệ Cục Thống kê thành phố, hotline 1: 0225 3747 233 hoặc hotline 2: 091 654 8366, email: ddci.hp2021@gmail.com.

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành