Căn cứ theo Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt điểm số, xếp hạng và Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thành phố Hải Phòng năm 2023, kết quả DDCI Hải Phòng năm 2023 đã được đăng tải trên trang web: https://haiphong.ddci.org.vn/. Chi tiết vui lòng truy cập trang web để tìm hiểu thêm thông tin!

 

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành