Căn cứ theo Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt điểm số, xếp hạng và Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thành phố Hải Phòng năm 2023, kết quả DDCI Hải Phòng năm 2023 đã được đăng tải trên trang web: https://haiphong.ddci.org.vn/. Chi tiết vui lòng truy cập trang web để tìm hiểu thêm thông tin!

 

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm