Khảo sát DDCI Hải Phòng năm 2023 bắt đầu vào 1/10/2023 và dự kiến kết thúc vào 27/10/2023. Kính mong quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham gia khảo sát. Các ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh góp phần cái thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố và vì sự phát triển của thành phố. Trân trọng cảm ơn! 

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm