Khảo sát DDCI Hải Phòng năm 2022 là năm thứ ba triển khai với mong muốn cải thiện chất lượng quản lý, điều hành ở thành phố, trở thành điểm đến thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. DDCI Hải Phòng năm 2022 chính thức bắt đầu khảo sát từ ngày 6/12/2022 và đã kết thúc vào ngày 31/12/2022. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào quý I/năm 2023

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành