Khảo sát DDCI Hải Phòng năm 2023 bắt đầu vào 1/10/2023 và dự kiến kết thúc vào 27/10/2023. Kính mong quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham gia khảo sát. Các ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh góp phần cái thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố và vì sự phát triển của thành phố. Trân trọng cảm ơn! 

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành