Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo tóm tắt DDCI Hải Phòng năm 2023 09/01/2024 Báo cáo
2 Báo cáo chi tiết DDCI Hải Phòng năm 2023 09/01/2024 Báo cáo
3 Quyết định số 4691/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả, điểm số, xếp hạng và báo cáo kết quả DDCI Hải Phòng năm 2023 09/01/2024 Văn bản/Quy định
4 Phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương 2023 29/12/2023 Tài liệu Tham khảo
5 Phiếu khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành 2023 29/12/2023 Tài liệu Tham khảo
6 Quyết định 2195/QĐ-UBND: về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2023 19/09/2023 Văn bản/Quy định
7 Quyết định 4105/QĐ-UBND: về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2022 14/04/2023 Báo cáo
8 Báo cáo DDCI Hải Phòng năm 2022 27/03/2023 Báo cáo
9 Báo cáo tóm tắt DDCI Hải Phòng năm 2022 27/03/2023 Báo cáo
10 Quyết định 768/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả, điểm số, xếp hạng và báo cáo kết quả DDCI Hải Phòng năm 2022 27/03/2023 Văn bản/Quy định
11 Phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương 2022 15/12/2022 Văn bản/Quy định
12 Phiếu khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành 2022 15/12/2022 Văn bản/Quy định
13 Phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương 2021 23/06/2022 Tài liệu Tham khảo
14 Phiếu khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành 2021 23/06/2022 Tài liệu Tham khảo
15 Quyết định 1823/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả, điểm số, xếp hạng và báo cáo kết quả DDCI Hải Phòng năm 2021 22/06/2022 Văn bản/Quy định
16 Báo cáo tóm tắt DDCI Hải Phòng năm 2021 17/06/2022 Báo cáo
17 Báo cáo DDCI Hải Phòng năm 2021 17/06/2022 Báo cáo
18 Quyết định 3342/QĐ-UBND: về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2021 29/11/2021 Văn bản/Quy định
19 Quyết định 1741/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt kết quả DDCI 2020 của Thành phố Hải Phòng 30/06/2021 Văn bản/Quy định
20 Báo cáo DDCI Hải Phòng 2020 (Báo cáo Tóm tắt) 24/06/2021 Báo cáo
21 Báo cáo DDCI Hải Phòng 2020 (Báo cáo Đầy đủ) 24/06/2021 Báo cáo
22 Kế hoạch 60/KH-UBND: Triển khai DDCI 2021 của Thành phố Hải Phòng 15/03/2021 Văn bản/Quy định
23 Kinh nghiệm Xây dựng Bộ Chỉ số DDCI 14/11/2020 Báo cáo
24 Kế hoạch 240/KH-UBND: Triển khai DDCI 2020 của Thành phố Hải Phòng 20/10/2020 Văn bản/Quy định
25 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
26 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 01/01/2020 Tài liệu Tham khảo